ПОЛІТИКА ПРИВАТНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ ІНТЕРНЕТ-САЙТУ WWW.INTEGRITY.COM.UA

ТОВ «Інтегріті Візіон» (надалі – «Компанія») з повагою ставиться до відвідувачів та користувачів Інтернет-сайту www.integrity.com.ua (надалі – «Сайт»). Тому з метою збереження приватності, забезпечення захисту, а також належної обробки персональних даних користувачів/відвідувачів Сайту, Компанія розробила та ввела в дію цю Політику в редакції від 16 березня 2021 року.

Дана політика приватності та захисту персональних даних користувачів та відвідувачів Інтернет-сайту www.integrity.com.ua (надалі – «Політика») розроблена у відповідності до діючого законодавства України та вимог міжнародних норм, в т.ч. відповідно до General Data Protection Regulation (надалі – «GDPR»).

Компанія має право в будь-який час вносити зміни до Політики без окремого повідомлення про такі зміни користувачів/ відвідувачів Сайту із зазначенням дати редакції Політики.

Компанія цією Політикою інформує користувачів та відвідувачів Сайту про підстави, мету та види даних, які збираються, та яким чином використовуються Компанією. Дана Політика не розповсюджується на інші Інтернет-сайти та соціальні мережі, посилання на які розміщені на Сайті. Використання будь-яких соціальних мереж або інших Iнтернет-ресурсів, пов’язаних із Сайтом Компанії, також може регулюватись окремими положеннями або політиками приватності, що розміщуються на відповідних сайтах або соціальних мережах.

1. Інформація, яка підлягає збору, обробці та захисту

Компанія здійснює збір, обробку та захист персональних та неперсональних даних, а також використовує cookies-файли.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (з подальшими змінами та доповненнями) та п. (2) ст. 4 GDPR, під обробкою персональних даних мається на увазі будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. До персональних даних можуть бути віднесені: ім’я, прізвище, дата народження, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, освіта, місце роботи, посада та інша інформація, що ідентифікує особу, а також ту інформацію яку користувач/відвідувач Сайту може надати через засіб комунікації на Сайті «Online Chat». Компанія, у разі необхідності, має право на обробку інших персональних даних, які не були перелічені вище, за умови повної згоди користувача/відвідувача Сайту, або з ініціативи користувача/відвідувача Сайту (зокрема, у формі «Зворотній зв’язок» чи «Online Chat»).

Персональні дані можуть використовуватися Компанією виключно після надання дозволу користувача/відвідувачем Сайту на обробку таких даних шляхом заповнення реєстраційної форми. Для цього поряд із вікнами для введення персональних даних Компанія розміщує окреме вікно для підтвердження згоди користувача із Політикою Компанії. Після ознайомлення з Політикою необхідно погодитися із використанням персональних даних, натиснувши на відповідну кнопку (наприклад, «Даю згоду на обробку персональних даних», «Погоджуюсь» і т.д.).

Персональні дані користувачів/відвідувачів Сайту зберігаються в межах строків, встановлених діючим законодавством України та нормами GDPR, а саме – протягом строку необхідності обробки таких персональних даних, якщо це підтверджується метою обробки.

Персональні дані можуть бути видалені в будь-який час за зверненням користувача до Компанії. Термін розгляду такого звернення не може перевищувати 1 (одного) місяця з моменту отримання Компанією запиту.

Також, користувач може внести зміни до власних персональних даних шляхом направлення відповідного звернення про коригування персональних даних до Компанії. Термін розгляду такого звернення не може перевищувати 1 (одного) місяця з моменту отримання Компанією запиту.

Крім того, будь-яка інформація, яку користувач надає на загальнодоступних ресурсах (блоги, соціальні мережі та ін.) та яка є загальнодоступною, може бути зібрана та використана для персоналізації.

Неперсональні дані – неособисті дані, що включають в себе загальну інформацію про відвідування Сайту, яка не є особистою інформацією та не ідентифікує користувача особисто. Наприклад, інформація про кількість відвідувань Сайту, інформація про операційну систему комп’ютера/мобільного пристрою та типу браузера, типу пристрою, унікального пристрою ідентифікатора (UDID) або ж ідентифікатора мобільного обладнання (MEID) мобільного пристрою, веб-сайту, на якому було розміщено посилання на Компанію та інформацію про сторінку, яка користувач відвідував на веб-сайті Компанії.

Cookie-файли – це файли з набором неперсональної інформації, які зберігаються в браузері обладнання після відвідування Сайту, та дозволяють Компанії відслідковувати анонімне використання Сайту користувачами, в тому числі вести статистику використання та трафік. Але при цьому cookie-файли не здійснюють збір персональних даних.

Компанія зобов’язується повідомляти відвідувачів/користувачів Сайту про використання cookie-файлів шляхом відображення повідомлення у спливаючому вікні одразу після відвідування Сайту користувачем. Після ознайомлення з інформацією, зазначеною у спливаючому вікні, для належної роботи Сайту на пристрої необхідно прийняти та погодитися із використанням cookie-файлів, натиснувши на відповідну кнопку у спливаючому вікні (наприклад, «дозволити усі кукі», «ок», «погоджуюсь» і т.д.).

Cookie-файли зазвичай ділять на сесійні і постійні. Сесійні cookie-файли допомагають ефективно переміщатися по веб-сайту, таким чином, що один раз запитана в рамках сесії інформація вже не запитувалася знову. Сесійні cookie-файли зберігаються в тимчасовій пам’яті і стираються з закриттям браузера. Постійні cookie-файли зберігають призначені для користувача настройки для поточних і наступних візитів (наприклад, спрощують авторизацію на сайті – дозволяють запам’ятати облікові дані користувача). Вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера або на накопичувачі мобільного пристрою та активізуються під час запуску браузера.

Компанія використовує постійні cookie-файли для збереження інформації, яка необхідна для формування маркетингових досліджень без використання персональних даних.

Користувач може відмовитися від використання cookie-файлів чи заблокувати роботу вже діючих на Обладнанні файлів, але такі дії можуть негативно вплинути на зручність користування Сайтом.

Компанія встановлює обмежений строк використання cookie-файлів. Зокрема, постійні cookie-файли мають бути автоматично видалені після спливу 12 місячного терміну з моменту їх встановлення.

2. Мета збору даних та гарантії

Компанія визначила, що правовою підставою обробки персональних даних користувачів та відвідувачів Сайту є згода суб’єкта персональних даних, що відповідає п. 1 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та п. (а) ч. 1 ст. 6 GDPR.

Компанія здійснює збір персональних даних, виключно за згодою Користувачів, з метою їх подальшого використання в маркетингових дослідженнях, акціях, для маркетингових розсилок, рекламних пропозицій, обробки звернень у відділ продажу та служби підтримки. Також збір даних здійснюється від користувачів, які є потенційними кандидатами на працевлаштування та звертаються до відповідальної особи за добір кадрів у Компанію.

Згода Користувача/відвідувача Сайту надається шляхом натискання кнопки «Ок»/«Надаю згоду» або шляхом добровільного листування через «Онлайн-чат», що розцінюється як автоматичне надання згоди на збір та обробку персональних даних.

Додатково цим користувач/відвідувач підтверджує, що він має достатню правоздатність та дієздатність за законами країни громадянства/резидентства для надання згоди на умовах цієї Політики. У випадку відсутності достатнього обсягу дієздатності, згода має бути надана власниками батьківської відповідальності (батьками, опікунами, піклувальниками тощо), що мають повний обсяг цивільної дієздатності та уповноважені за законами країни громадянства, резидентства на надання такої згоди.

Компанія гарантує, що персональні дані користувачів/відвідувачів Сайту не будуть використовуватись з іншою метою, крім тієї, що визначена цією Політикою.

Компанія надає можливість користувачам/відвідувачам Сайту відмовитись від маркетингової розсилки та рекламних пропозицій. Відмова від використання персональних даних в маркетингових цілях здійснюється шляхом надання зворотного зв’язку, для чого користувач/відвідувач направляє відповідне повідомлення на електронну пошту Компанії, що визначена в цій Політиці.

Компанія гарантує, що персональні дані користувачів/відвідувачів Сайту не будуть передаватись третім особам, та гарантує запроваджувати всіх необхідних дій для захисту персональних даних, крім випадків, передбачених діючим законодавством України та норма GDPR (обґрунтованих запитів контролюючих органів) та для захисту законних прав та інтересів ТОВ «Інтегріті Візіон».

Виключенням є надання персональних даних у разі отримання Компанією офіційного запиту органів державної влади, що уповноважені на збирання такої інформації.

3. Зберігання персональних даних

Компанія гарантує вчиняти всіх необхідних заходів для збереження та уникнення несанкціонованого розповсюдження персональних даних.

Всі файли з персональними даними шифруються. Доступ до зашифрованих персональних даних мають тільки ті працівники Компанії, які безпосередньо надають користувачу додаткову інформацію про послуги та товари Компанії, та надають відповіді на запити користувачів/відвідувачів. Такі працівники попереджені про відповідальність за несанкціоноване розповсюдження персональних даних. Працівники, які порушили вимоги цієї політики за їх вини були розголошені персональні дані, до таких працівників застосовуються дисциплінарні стягнення.

У разі наявності погрози несанкціонованого розголошення/розповсюдження персональних даних, користувачу буде надіслано повідомлення про таку погрозу та про заходи, які застосовує Компанія для захисту даних.

Користувач у будь-який час може звернутись до Компанії із запитом та дізнатись, які саме персональні дані зберігаються про користувача. Запит підлягає розгляду протягом 1 (одного) місяця з моменту його отримання Компанією. Якщо персональні дані застарілі та не актуальні, користувач може направити запит, та дані будуть актуалізовані.

Персональні дані видаляються повністю після спливу терміну їх законного зберігання з усіх носіїв, на яких вони зберігалися.

Територія зберігання та обробки персональних даних – Україна, та інші країни світу, де можуть знаходитись сервера Компанії. Будь-яка відповідна обробка та зберігання персональних даних може відбуватися за межами Європейської економічної зони.

4. Таргетована реклама

Компанія може використовувати файли-cookie, Google Remarketing Tag, Facebook Pixel і інші рекламні технології для того, щоб направляти користувачам рекламу відповідно до індивідуальних інтересів та уподобань.

Користувач може бачити персоніфіковану рекламу Компанії в мережі Інтернет, яка заснована на інтересах Користувача. Ці дані дають Компанії можливість налаштувати звернення до користувача з урахуванням його інтересів, а також використовувати контекстну рекламу і персоніфікувати пропозицію послуг. Компанія використовує цю інформацію, щоб відображати рекламу, яка може зацікавити користувача/потенційного клієнта. Цей процес допомагає Компанії оцінювати ефективність маркетингових інструментів і рекламних кампаній.

Користувач може відмовитися від відображення цільової реклами, відвідавши такі сайти:

 • www.aboutads.info/choices/
 • www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp/
 • www.evidon.com/

Компанія звертає увагу на те, що навіть після відключення цієї функції, користувач як і раніше може бачити рекламу в мережі Інтернет, проте вона не буде націлена на індивідуальні інтереси Користувача.

5. Контактна інформація

Всі запити в розумінні цієї Політики, звернення, повідомлення та пропозиції надсилаються за наступною електронною поштою info@integrity.com.ua та/або за телефоном: +38 (044) 597 10 70.

Редакція від 16 березня 2021 р.

Готові говорити?

Зв'яжіться з нами, щоб розпочати Ваш шлях до трансформації

  Ваше ім'я*

  Номер телефону

  E-mail*
  Що б ви хотіли обговорити?

  info@integrity.com.ua

  ТОВ "ІНТЕГРІТІ ВІЗІОН"
  Україна, 04114, м. Київ,
  вул. Автозаводська, 54/19,
  корп. 2А,
  Код ЄДРПОУ 37096369